จำหน่ายสินค้าออนไลน์
แบตเตอรี่, ตู้ชาร์จเจอร์, ยางตัน, แฮนด์พาเลท, รถฟอร์คลิฟท์มือสอง
Batteries, Chargers, Solid Tyres, Hand Pallet Trucks, Used Forklifts.

ตู้ชาร์จสำหรับใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ในอู่ซ่อมรถ WH - Series

WH2420

ไฟเข้า(Input): 220 VAC ไฟออก(Output): 6 - 12 - 24 ...
ราคา: 7,500 บาท

WH2430

ไฟเข้า(Input): 220 VAC ไฟออก(Output): 6 - 12 - 24 ...
ราคา: 8,410 บาท

WH2440

ไฟเข้า(Input): 220 VAC ไฟออก(Output): 6 - 12 - 24 ...
ราคา: 13,470 บาท

WH2460

ไฟเข้า(Input): 220 VAC ไฟออก(Output): 6 - 12 - 24 ...
ราคา: 14,720 บาท

WH24100

ไฟเข้า(Input): 220 VAC ไฟออก(Output): 6 - 12 - 24 ...
ราคา: 17,620 บาท