จำหน่ายสินค้าออนไลน์
แบตเตอรี่, ตู้ชาร์จเจอร์, ยางตัน, แฮนด์พาเลทและ รถฟอร์คลิฟท์มือสอง
Batteries, Chargers, Solid Tyres, Hand Pallet Trucks and Used Forklifts.

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กสิกรไทย
 บางบอน กระแสรายวัน  055-1-08161-3 


หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in มายัง "ฝ่ายการเงิน"
ที่โทรสารหมายเลข 0-2894-3375, 0-3445-8119