จำหน่ายสินค้าออนไลน์
แบตเตอรี่, ตู้ชาร์จเจอร์, ยางตัน, แฮนด์พาเลท, รถฟอร์คลิฟท์มือสอง
Batteries, Chargers, Solid Tyres, Hand Pallet Trucks, Used Forklifts.

PKM200

เครื่องวัดค่าแบตเตอรี่
อุปกรณ์ตรวจสอบค่าแบตเตอรี่/Battery Testers : PKM200
ราคา: 3,750 บาท
Description

ไฟล์เอกสาร : 6_petch_tester_pkm123-pkm200.pdf