จำหน่ายสินค้าออนไลน์
แบตเตอรี่, ตู้ชาร์จเจอร์, ยางตัน, แฮนด์พาเลท, รถฟอร์คลิฟท์มือสอง
Batteries, Chargers, Solid Tyres, Hand Pallet Trucks, Used Forklifts.

เครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์ DIGITAL MULTIMETER

DT203B

ดิจิตอล เคม มิเตอร์
ราคา: 1,980 บาท

DT9205A

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์
ราคา: 485 บาท

DT831

ดิจิตอล มัลติมิเตอร์
ราคา: 270 บาท