แบตเตอรี่รุ่นมาตรฐาน (Conventional Series คอนเวอร์ชั่นแนล ซีรี่ส์)
แบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่นน้อย (Hybrid Series ไฮบริด ซีรี่ส์)
แบตเตอรี่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นบ่อย (Gold Series โกลด์ ซีรี่ส์)