ประแจปากตาย
CRV 6 x .... 32 MM
ประแจ Wrench ประแจปากตาย
ประแจแหวนปากตาย
(DIN 3113) 6 x .... 32 MM
ประแจ Wrench ประแจแหวนปากตาย
ประแจแหวน
(DIN 838) 6 x .... 32 MM
ประแจ Wrench ประแจแหวน