ประแจปากตาย
CRV 6 x .... 32 MM
ประแจ Wrench ประแจปากตายแบบชุด
ประแจแหวนปากตาย
(DIN 3113) 6 x .... 32 MM
ประแจ Wrench ประแจแหวนปากตายแบบชุด
ประแจแหวน
(DIN 838) 6 x .... 32 MM
ประแจ Wrench ประแจแหวนแบบชุด