แบบแยก
ประแจปากตาย ประแจแหวนปากตาย ประแจแหวน (แบบแยก)
แบบชุด
ประแจปากตาย ประแจแหวนปากตาย ประแจแหวน (แบบชุด)