จำหน่ายสินค้าออนไลน์ แบตเตอรี่ ปลั๊กแบตเตอรี่รถยก(รถฟอร์คลิฟท์) ตู้ชาร์จเจอร์ ยางตัน สำหรับรถยก(รถฟอร์คลิฟท์)และ แฮนด์พาเลท พาเลทพลาสติก
 
บริการ
ประวัติของบริษัท
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ติดต่อเรา
CONTACT CENTER
TEL: 0 3445 8111 (-5)
FAX: 0 3445 8119
 

จำหน่ายสินค้าออนไลน์
แบตเตอรี่, ตู้ชาร์จเจอร์, ยางตัน, แฮนด์พาเลท, อะไหล่รถฟอร์คลิฟท์
Batteries, Chargers, Solid Tyres, Hand Pallet Trucks, Forklift Parts & Accessories

ยางตันยี่ห้อ (KOMACHI)

KOMACHI White 18x7-8

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 4,495 บาท

KOMACHI 28x9-15

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 8,050 บาท

KOMACHI 21x8-9

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 5,150 บาท

KOMACHI 18x7-8

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 3,350 บาท

KOMACHI 8.25-15

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 12,350 บาท

KOMACHI 8.15-15

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 8,050 บาท

KOMACHI 7.00-12

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 5,600 บาท

KOMACHI 6.50-10

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 4,500 บาท

KOMACHI 6.00-9

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 3,450 บาท

KOMACHI 5.50-15

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 6,700 บาท

KOMACHI White 5.00-8

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 2,785 บาท

KOMACHI 5.00-8

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 2,360 บาท

KOMACHI 4.00-8

รับประกัน 3 เดือน (เนื่องจากการผลิต)
ราคา: 2,050 บาท