ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ PEM Series

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ PEM Series

รายละเอียดเพิ่มเติม / More details.

ปรับตั้งค่าก่อนชาร์จไฟว่าจะเอามากหรือน้อย ส่วนใหญ่นิยมใช้ปรับสภาพแบตเตอรี่มากกว่า
Adjust the settings before charging whether to take more or less Most of them are used to condition the battery more.

- คุณสามารถระบุชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้
- แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่
- ขนาดกระแสไฟฟ้าชาร์จ
- ขนาดแบตเตอรี่
- แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย ตามที่คุณต้องการ

*มีรับประกัน พร้อมบริการจัดส่งทั่วทุกพื้นที่

สั่งซื้อออนไลน์

ระบุรายละเอียด, ข้อมูลส่วนตัว

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่(V):

ขนาดกระแสไฟฟ้าชาร์จ(A):

ขนาดความจุแบตเตอรี่(AH):

ตู้ชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ / Battery Chargers


         
         
         
         
         

จำหน่ายสินค้าออนไลน์ / Online Products

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ Battery Chargers
                           
ยางตัน Solid Tyres
             
น้ำมัน Oil
                       
จารบี Grease
                  
ประแจ Wrench
                        
แปรงถ่าน Carbon Brush
              

Copyright © Wise Enterprise Co., Ltd. Thailand Limited.

ขึ้นบนสุด