ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ S Series

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ S Series

รายละเอียดเพิ่มเติม / More details.

ชาร์จไฟแบบทั่วไปที่ไม่มีระบบตั้งเวลา ต้องคอยเช็คตรวจดูตลอดเวลาว่าแบตเตอรี่เต็มหรือยังไม่เต็ม
Normal charging without timer You have to keep checking to see if the battery is full or not.

- คุณสามารถระบุชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้
- แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่
- ขนาดกระแสไฟฟ้าชาร์จ
- ขนาดแบตเตอรี่
- แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย ตามที่คุณต้องการ

*มีรับประกัน พร้อมบริการจัดส่งทั่วทุกพื้นที่

ระบุรายละเอียด, ข้อมูลส่วนตัว

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่(V):

ขนาดกระแสไฟฟ้าชาร์จ(A):

ขนาดความจุแบตเตอรี่(AH):

ตู้ชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ / Battery Chargers


         
         
         
         

จำหน่ายสินค้าออนไลน์ / Online Products

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ Battery Chargers
                           
ยางตัน Solid Tyres
             
แปรงถ่าน Carbon Brush
             
ฝาลูกลอยแบตเตอรี่รถยก(รถฟอร์คลิฟท์) Forklift battery float cover
                           
น้ำมัน Oil
                       
จารบี Grease
                  
ประแจ Wrench
                        

Copyright © Wise Enterprise Co., Ltd. Thailand Limited.

ขึ้นบนสุด